Sangcenter København

Sangcenter København er en selvejende institution og er et af flere Sangcentre i Danmark

Igangværende projekter

Gratis kursus for alle musikklasser inkl. Valghold i skoleåret 21/22.

Lær det musikalske tegnsprog SOUNDPAINTING

Med støtte fra Københavns Kommune og fondstøtte fra Beckett-Fonden er det muligt at tilbyde et kursus, der dækker det udøvende og det skabende i musikundervisningen.

Jeres skoleklasse får besøg af én af de to musikere Gustav Rasmussen eller Ketil Duckert, der lærer elevere og deres musiklærer at musicere efter tegnsproget SOUNDPAINTING.

De starter med at lave musikklassen til et kor og med fællessangen som udgangspunkt lærer eleverne at synge og selv dirigere efter tegnsproget Soundpainting.
Det er
en umiddelbar og intuitiv måde at skabe musik sammen, hvor alle kan være med hver sit niveau.

Varighed: 2 timer for den obligatoriske musikundervisning og 6 timer for musikvalgfag

For tilmelding, mere information og kursusmateriale kontakt Sangcenter København sangcenterkbh@gmail.com.

Begrænset antal pladser tilmelding er først til mølle.

Venlig hilsen, Sangcenter København

Projekter

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

KURSUS FOR LÆRERSTUDERENDE                   

Januar 2019

Opkvalificerende kursus for folkeskolens musiklærere i Københavns Kommune.
Vi er stolte af at kunne tilbyde et helt unikt praksisnært forløb med både intensive holdundervisningsdage, personlig sparringsforløb med en sangkonsulent samt individuel sangundervisning. Kurset strækker sig over et helt skoleår og er helt gratis for netop folkeskolens musiklærere i Københavns Kommune. 

Sang, bevægelse og læring er finansieret af A.P. Møller fonden, og er udviklet af Sangens Hus på hvis side man kan både kan læse meget samt tilmelde sig forløbet: www.sangenshus.dk/sbl/

Januar 2019

I samarbejde med Sangens Hus afholdte Sangcenter København et EMU-kursus for en flok lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole. 

EMU-kurserne er skabt med en bevilling fra undervisningsministeriet til Sangens Hus, som har lavet nyt undervisningsmateriale – bl.a. rettet til musikundervisningen i 0. – 6. klasse. Undervisningsmaterialet skal styrke niveauet for sang i musikundervisningen og give lærere og pædagoger, som arbejder med denne aldersgruppe, nye redskaber til en sjov og udviklende musikundervisning.

Sangcenterets misson

Gennem tværkulturelle samarbejder med lokale såvel som nationale parter arbejder Sangcenter København med følgende hovedområder


SKABENDE

Vi løfter sangens kraft til nye højder gennem projekter med både lokale og nationale aktører.

SAMLENDE

Vi er en stærk netværksplatform for udbuddet af storkøbenhavnske kor såvel som sangaktiviteter.

DANNENDE

Vi arbejder for, at alle børn og unge synger og møder sang- og musikpædagogik på højeste niveau.

Om sangcenteret

BESTYRELSE

FORRETNINGSUDVALG

 • Bestyrelsen for Sangcenter København består af repræsentanter for det musikalske såvel som det kulturelle miljø i Storkøbenhavn.

 • Christian Steen Noringriis, Bestyrelsesformand. Seniorkonsulent i Sangens Hus
 • Julie Borgwardt-Stampe, Næstformand. Professionel sanger 
 • Simon Hinz Frederiksen, Korleder og Organist
 • Emil Ritter, Chefdirigent i Det Danske Drengekor
 • Tine Deckert Poulsen, Musiklærer
 • Nina Ulf Jørgensen, Musikproducent
 • Eva Hess Thaysen, Uddannelsesleder på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Jacob Heide Madsen, Administrativ leder af Roskilde Synger (tilforordnet)
 • Det daglige arbejde med Sangcenter Københavns projekter varetages af forretningsudvalget.

Christian Steen Noringriis
 • Julie Borgwardt-Stampe
 • Simon Frederiksen Hinz

Kontakt

Har du spørgsmål til vores projekter, gode idéer til sangaktiviteter eller andet, er du velkommen til at kontakte vores Bestyrelsesformand: 

christiansn@sangenshus.dk